Drop regnearket!

Med import af råvarer fra nuværende database / excelfil

Med DANKOST PRO kan næringsberegning, produktudvikling og ingrediensmatrixer i Excel være en saga blot.

I dag anvender mange fødevareproducenter fortsat Excel i administrationen af deres produktportefølje. Typisk bestående af en kompleks liste af ingredienser kombineret med en masse faneblade, funktioner og koder, som ganske få medarbejdere har indgående kendskab til og kan vedligeholde.

Med DANKOST PRO digitaliseres al denne data i et værktøj til formålet. Data kan let opdateres, og de opdaterede data rettes samtidigt gennem hele databasen. Derudover giver DANKOST PRO naturligvis mulighed for at flere medarbejdere kan arbejde samtidigt i systemet, men lige så vigtigt at brugerrettigheder kan styres og i øvrigt integreres med virksomhedens AD (Active Directory), hvilket igen giver en ekstra sikkerhed. Med andre ord, collaboration.

Jeres organisation vil i relation til dokumentation også opnå store forbedringer. Dette da programmet leveres med udførlig manual. Derudover vil programmet med stor sandsynlighed kunne lette arbejdet omkring audits, da tidsforbruget på at dokumentere, at der er foretaget korrekte beregninger, minimeres eller helt bortfalder.

Såfremt vores sprog-model tænkes med i løsningen, giver programmet endvidere mulighed for at lave automatiske oversættelser af produktspecifikationer, datablade og labels på op til 5 ekstra sprog, når først råvaredatabasen er oversat.

Kort sagt er DANKOST PRO vejen frem, hvis jeres organisation fortsat sidder med store, tunge Excelark!