Produkter og sprogvarianter

Dankost Pro kan anvendes til håndtering af 6 sprogvarianter af produkter

Når råvarer inddateres i DANKOST PRO er der mulighed for ved samme lejlighed at oversætte råvarer til 5 andre sprog. Så snart denne opgave er udført første gang, dannes deklarationer etc. automatisk på det ønskedes sprog, og altid med ensartet og korrekt oversættelse.

Programmet håndterer totalt set 6 sprog, men hvilke der vælges er op til administrator.

Vi tilbyder konsulenthjælp til oversættelse og indlæsning af oversatte tekster. Dette er særligt fordelagtigt i forbindelse med opbygning af systemet, hvor der er meget data skal oversættes eller inddateres.

DANKOST PRO er som udgangspunkt på dansk men findes ydermere på svensk, norsk og engelsk. Dette styres pr. bruger, og kan således være individuelt i virksomheden. F.eks. kan den tyske division tilgå programmet på engelsk, og den danske på dansk. Dette øger fleksibiliteten over store afstande. Med programmet medfølger manual på dansk / engelsk alt efter ønsket programsprog.

Brugergrænseflade

DANKOST PRO styres på enkeltbrugerniveau, hvor de nødvendige rettigheder tildeles baseret på de forestående opgaver. Brugerne kan være administratorer, kunne ændre, oprette eller blot læse / printe. Rettighederne opsættes pr. modul, og kan deraf styres på et detaljeret niveau.

Brugere af systemet har endvidere mulighed for at tilpasse menu, kolonner, farvetema m.v. til den enkeltes behov eller smag. Dette gøres via klassisk funktioner kendt fra Windows. Der er naturligvis mulighed for at lave en engangsopsætning eller mulighed for at gemme visningen som den nye standardvisning på brugerniveau.

I større virksomheder er der typisk et ønske fra IT-afdelingen omkring centralisering af adgange til virksomhedens forskellige systemer. Med DANKOST PRO kan adgangen styres direkte via AD (Active Directory), som håndteres af it-afdelingen. Dette giver ekstra sikkerhed for, at forretningshemmeligheder ikke forlader virksomheden, da brugere automatisk nedlægges.

DANKOST PRO kan benyttes samtidigt af et ubegrænset antal brugere, dog ikke flere end der erhvervet licens.